Unity is een praktijk voor behandeling middels the BodyTalk System, Aura-Soma en Shambhala Reiki.
Unity werkt vanuit een holistische visie rekening houdend met de volgende 5 principes: